Welkom op onze website

 

Stichting  De Voortzetting van Art&Pro richt zich o.a. op de promotie van niet-commerciële boekuitgaven door specifieke evenementen te organiseren zoals De Kretenzers (alsof het gedrukt staat) dat momenteel overal in het land te zien is. Onze evenementen spelen zich af op het kruispunt waar de theatrale- en literaire wereld elkaar ontmoeten. Zoals we met
De Voortzetting eerder ook pionierswerk hebben verricht door het produceren van de theatrale gebeurtenis Meer dan Planken en wat Hartstocht.

In het algemeen  stimuleert, initieert en organiseert De Voortzetting van Art&Pro evenementen die het theatrale met het literaire verbinden.

Op deze website vindt u een overzicht van onze activiteiten en publicaties in 2018/2019. Het is ons veertiende seizoen. Wat gaan we doen? Wat kunt u verwachten?


Najaar 2019

In het najaar van 2019  zullen we opnieuw een aflevering van de Kretenzers organiseren. Aan het eind van de maand november/in het begin van decemer zal het zover zijn. 

De nieuwe aflevering van het literaire blad TERRAS zal in het najaar aan het THEATER zijn gewijd. Die uitgave zullen we gelijktijdig met de nieuwe show van OF HET GEDRUKT STAAT presenteren. We stellen u betreffende de details op de hoogte. 

Inmiddels zijn er ter gelegenheid van het vijftig jarig herdenken van de Aktie Tomaat in oktober/ november 1969 met twaalf betrokkenen van de gebeurtenissen van destijds interviews gemaakt. Dat vormt de basis voor een groot artikel in het Theaterjaarboek dat eind oktober weer moet verschijnen. We zullen u - via deze site - op dat artikel attenderen. Ook gaan we u via deze site een overzicht presenteren van boeken die in de loop der jaren zijn verschenen over toneelspelen, regie praktijk, toneelschrijven, die inspirerend, goed leesbaar en informatief zijn en een onmisbare hulp! kunnen zijn in de praktijk bij het lesgeven, amateurregie of theater- op - school. De samenwerking met de universiteit gaat ook steeds door; maar daarover informeren we u zodra er concrete resultaten zijn. Het najaar is dus begonnen!