Welkom op onze website

 

  Stichting de Voortzetting van Art&Pro richt zich o.a. op de promotie van niet-commerciële boekuitgaven door specifieke evenementen te organiseren zoals De grote Kretenzershow (alsof het gedrukt staat) die momenteel overal in het land te zien is. Dit zijn evenementen die zich ontwikkelen op het kruispunt tussen de theatrale- en literaire wereld. Zoals we met de Voortzetting eerder ook pionierswerk hebben verricht door het produceren van de theatrale gebeurtenis Meer dan Planken en Hartstocht.

  De Voortzetting van Art&Pro stimuleert, initieert en organiseert evenementen die het theatrale met het literaire verbinden.

  Op deze website vindt u een overzicht van onze activiteiten en publicaties. In het lopende seizoen presenteren we verschillende afleveringen van de Kretenzers, we zullen schrijvers onder de aandacht brengen middels presentaties, lezingen en bijeenkomsten, onder andere in het praatprogramma Culturele Hoogstandjes.


ALSOF HET GEDRUKT STAAT/ DE KRETENZERS waren weer in zitting bijeen. Onder het kopje 'diensten' vindt u een fotoverslag door Sylvia de Vlaming.

  De literaire show waarin de panelleden ter plekke fabuleren. Waarin zij literaire anekdotes, achterflappen van verzonnen boeken en vreemde feiten over schrijvers opdissen. Schrijvers blijken niet in hun eerste leugen gestikt!  Na de pauze volgt een interview met een van de vaste schrijvers, of een gast naar aanleiding van een actualiteit, bijvoorbeeld een nieuw verschenen boek. Met Frans Strijards, Marijke Schermer, Maaike Bergstra en anderen.

Zondag 29 januari 2017 zal er een nieuwe aflevering van De Kretenzers zijn in Theater Oostblok, Sajetplein 39, 1091 DB Amsterdam

 

En verder:

Afgelopen zondag 23 oktober was De Boekensalon in Theater 450 te Dordrecht 

In onze fotogalerij kunt u hier een foto van vinden.

Onder leiding van Loek Zonneveld werden er die middag drie publicaties van uitgeverij Imprint onder de aandacht gebracht. Memento Lo (over Lodewijk de Boer) van Cees van Ede, Geschilderde dagen en Papieren lessen van Frans Strijards. De schrijvers kennen elkaar uit de theaterpraktijk. Tijdens een interview met Zonneveld gingen zij in op hun beider ervaringen met de tien jaar geleden overleden Lodewijk de Boer die in hun leven een belangrijke rol heeft gespeeld.

 

  U kunt publicaties via deze website bestellen, maar u kunt ook contact met ons opnemen als u een van onze evenementen wilt boeken.