Activiteiten in het voorjaar 2021

In het voorjaar van 2021 hebben we ons toch nog met uiteenlopende projecten beziggehouden, die buiten de normale gang van zaken om zullen bijdragen aan de succesvolle ontwikkeling van toekomstige activiteiten. Wij zochten onder andere naar de inrichting van een nieuwe site, de mogelijkheden om evenementen, boekuitgaven en presentaties met pr en distributiesystemen beter te stroomlijnen en ook ging er aandacht naar het op poten zetten van een eventuele uitgave van de nalatenschap van de criticus Loek Zonneveld en een bijbehorende inventarisatie. Of dat vruchten zal afwerpen moeten we afwachten. Daarnaast zochten we naar nieuwe samenwerkingen met boekhandels en de organisatie van Uitgelezen Verhalen. Hierover later meer. Ondanks de coronaperikelen is de stichting actief en zichtbaar gebleven. 

Tot zover onze update.