Welkom op onze website

 

Stichting  De Voortzetting van Art&Pro richt zich o.a. op de promotie van niet-commerciële boekuitgaven door specifieke evenementen te organiseren zoals De Kretenzers (alsof het gedrukt staat) dat momenteel overal in het land te zien is. Onze evenementen spelen zich af op het kruispunt waar de theatrale- en literaire wereld elkaar ontmoeten. Zoals we met
De Voortzetting eerder ook pionierswerk hebben verricht door het produceren van de theatrale gebeurtenis Meer dan Planken en wat Hartstocht.

In het algemeen  stimuleert, initieert en organiseert De Voortzetting van Art&Pro evenementen die het theatrale met het literaire verbinden.

Op deze website vindt u een overzicht van onze activiteiten en publicaties in 2018/2019. Het is ons veertiende seizoen. Wat gaan we doen? Wat kunt u verwachten?


Voorjaar 2019

De samenwerking met De HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) is in de loop van de maand december afgerond. De resultaten worden nu even opgeborgen, de verwerking van de gegevens kost veel tijd en het onderzoek wordt op een andere manier voortgezet. De interviews met belangrijke auteurs als Judith Herzberg en Ger Thijs worden voorbereid, en ook de redactieraad komt deze maand bijeen om de voortgang te bespreken. We richten ons nu weer op de samenwerking met het literaire blad Terras. In dit komende jaar moet die samenwerking meer gestalte gaan krijgen. Op zondag 26 mei om 15:00 uur wordt de nieuwe aflevering van de Kretenzers aan het bestaan en de activiteiten van dit blad gewijd en tijdens die aflevering wordt ook de nieuwe uitgave van het blad gepresenteerd. Deze editie wordt gespeeld in Theater Bellevue. Binnenkort is er meer informatie over de kaartverkoop te vinden op deze website!

Als we terugkijken op het afgelopen jaar, dan was dat druk en gevuld met activiteiten. Een hoogtepunt was het festival Schrijvers in Oost. Een dieptepunt was het overlijden van Loek Zonneveld. Vanaf dit voorjaar komen er nieuwe boekuitgaves, bijeenkomsten, besprekingen die de agenda vullen. We zullen als bijlage ook verslagen aanbieden, voor belangstellenden. De eerste is het verslag van een lezing van het boek van Ben Stroman: Verklaring van een gemis. Over de Nederlandse toneelschrijfkunst of juist een gebrek eraan. 


> KLIK HIER VOOR DE LEZING NAAR HET BOEK VAN BEN STROMAN


Activiteiten

De komende tijd gaat De Voortzetting weer een aantal activiteiten ontplooien. Zoals aangekondigd, zetten we onder andere onze reeks optredens met De Kretenzers voort en zoeken we naar nieuwe plekken waar we bij elkaar zullen komen om onze voorstelling aan u kunnen laten zien. U kent de formule: Een literaire show waarin de panelleden ter plekke fabuleren. Waarin zij literaire anekdotes, achterflappen van verzonnen boeken en vreemde feiten over schrijvers opdissen. 

> KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DE ACTIVITEITEN