Stand van zaken in september 2022. Plannen, voornemens, terugblik

Inmiddels hebben we op alle mogelijke manieren samenwerkingen en dwarsverbanden gerealiseerd.
De kring van geïnteresseerden in onze manifestaties en activiteiten groeit. In mei 2022 hadden we in het Jungle-theater nog een zeer goed bezochte Kretenzer avond. Toen vier schrijvers hun vertellende en beeldende vermogens op een zeer vermakelijke wijze demonstreerden, kregen we er weer veel positieve reacties op. In januari willen we een dergelijke avond voor de vijftiende keer herhalen. Voorlopig staat 12 januari 2023 gepland als de nieuwe Kretenzerbijeenkomst, als moment waarop zoals gebruikelijk, vier schrijvers achter de tafel plaatsnemen. U wordt nader over het tijdstip en de plek geïnformeerd.  Op deze plaats vermelden we ook graag dat we in Deventer tijdens de jongste boekenmarkt een evenement hebben georganiseerd en gepresenteerd. Het onderwerp: schrijven voor toneel versus het schrijven van romans werd er tegen elkaar afgezet. Een deel van dit gesprek is met een camera opgenomen en wordt gemonteerd, en zal dus ook binnenkort beschikbaar zijn. Een nieuwe samenwerking met en in het Amsterdamse bos heeft geresulteerd in een workshop voor professionele acteurs. Die workshop krijgt een vervolg in onder anderen een samenwerkingsverband met het spelerscollectief Blauwdruk. Na een vijf-weken durende intensieve cursus die in het voorjaar werd gegeven op de theatervakschool Rotterdam, komt ook daar weer een reeks nieuwe initiatieven uit voort, met lessen en optredens die dit komende najaar hun beslag moeten gaan krijgen.  De agenda’s liggen nu nog open, maar zodra de planning uitmondt in een plan krijgen alle betrokkenen er bericht van.  Dus: hopen dat we dit najaar zonder corona-schade deze plannen zullen kunnen uitwerken/uitvoeren.Daarnaast zijn wij bezig om de nalatenschap van criticus Loek Zonneveld toegankelijk te maken. Daarin kan een boekuitgave op termijn gaan voorzien en daaraan kunnen dan ook weer bijeenkomsten worden gewijd; onder de noemer; hoe staat het ervoor met de kunstkritiek in Nederland?
Het theaterleven zal weer zijn loop moeten hervinden, maar deze bijeenkomsten rondom de ontmoeting van literatuur en theater geven een bedding aan verdere activiteiten, zo is onze ervaring. Vanaf dit moment hopen wij onze samenwerkingen met de uiteenlopende partners weer gestalte te kunnen geven in de diverse theaters. Een samenwerking met de Toneelvakschool in Rotterdam krijgt in april alvast gestalte in hun nieuwe pand aan de Aelbrechtskolk in Delfshaven. Daar zijn de hele maand activiteiten rondom storytelling, presentatie en omgaan met tekst. In februari 2022 kreeg de Winteracademie in het Amsterdamse bos gestalte in een 10-daagse workshop in de blokhut. Op dit moment vindt er onder de noemer ‘donderdagavonden in Zaandam’ een reeks workshops rond het fysieke theater plaats.