Welkom op onze website

 

Stichting  De Voortzetting van Art&Pro richt zich o.a. op de promotie van niet-commerciële boekuitgaven door specifieke evenementen te organiseren zoals De Kretenzers (alsof het gedrukt staat) dat momenteel overal in het land te zien is. Onze evenementen spelen zich af op het kruispunt waar de theatrale- en literaire wereld elkaar ontmoeten. Zoals we met
De Voortzetting eerder ook pionierswerk hebben verricht door het produceren van de theatrale gebeurtenis Meer dan Planken en wat Hartstocht.

In het algemeen  stimuleert, initieert en organiseert De Voortzetting van Art&Pro evenementen die het theatrale met het literaire verbinden.

Op deze website vindt u een overzicht van onze activiteiten en publicaties in 2019 en 2020. Het is ons vijftiende seizoen. Wat gaan we doen? Wat kunt u verwachten? 

Toekomstige plannen, een schets... 

Inmiddels is het voorjaar 2020.

We zetten als stichting de Voortzetting nog steeds nieuwe stappen en hebben inmiddels weer een heel succesvolle en zeer amusante aflevering van de Kretenzers achter de rug. Eind mei/ begin juni 2020 zal er wellicht een nieuwe editie worden gepresenteerd. Over de plek en het tijdstip en de deelnemers informeren we u de komende maanden. De voorbereidingen zijn alweer begonnen.

Opnieuw gaan we ons bovendien inspannen om het boek over toneelschrijfkunst en de recente geschiedenis van deze tak van kunst te vervaardigen. In de diverse archieven waarin we eerder in het recente verleden al veel belangwekkende, maar toch bijna vergeten historie opdolven, komen nieuwe namen en nieuwe verhalen aan het licht. Die nieuwe gegevens moeten we rangschikken. Dat vraagt om een goede organisatie en van dergelijke nieuwe samenwerkingsverbanden verschijnen nu al vast wat contouren. Het zal nog even duren, na onze voorafgaande vruchtbare pogingen om met diverse instituten en personen in overleg te treden, voor het resultaat er is. Het komt.

Ook deze ontwikkeling - het is onze ambitie - om in de toekomst een goed, betrouwbaar, maar vooral ook leesbaar handboek over de Nederlandse Toneelschrijvers sinds 1945 voort te brengen zullen we op deze plek telkens weer bespreken, zodra er nieuws is. Dat boek zal verschijnen bij de uitgeverij waarmee wij al langer samenwerken. Het jaar waarin de actie Tomaat 50 jaar geleden plaats vond is voorbij. Het laatste woord is niet gesproken. Wat het op zal leveren wachten we zelf ook af.

Kortom: Wij initiëren, ondersteunen en coördineren. Ook onze samenwerking met het literair blad Terras noemen wij hier nogmaals. Ook de samenwerking met de afdeling bijzondere collectie én de stichting “In Reprise” is nog in ontwikkeling.

Binnenkort volgen nadere berichten.

Aktie Tomaat                                                                                                                                                                                     De samenwerking tussen Simon van den Berg (Theaterkrant) en Frans Strijards heeft geresulteerd in elf interviews met diverse betrokkenen - zij die indertijd de Aktie Tomaat hebben meegemaakt of becommentarieerd. De Informatie die zo werd verstrekt is inmiddels verwerkt in een artikel dat Simon schreef. Dit stuk is te vinden in het Theaterjaarboek 2019. 

Samenwerking                                                                                                                                                                                 Er zijn plannen in ontwikkeling om een weekend te organiseren waarbij leerkrachten van het middelbaar onderwijs zich via een toneeltraining, rollenspellen en divers algemene reflecties kunnen “opfrissen”. In samenwerking en samenspraak met enkele docenten zal er deze zomer een pilot draaien. Het project is nu in een voorbereidend stadium, stichting De Voortzetting bemiddelt bij deze activiteit en voorziet zo in de behoeften. Met het initiatief van de universiteit In Reprise zijn nog steeds gesprekken gaande over een mogelijke samenwerking. Het gaat in dezen om een boekwerk dat de ontwikkeling van de toneelschrijfkunst in Nederland in kaart moet brengen. In het voorjaar van 2020 wordt er een symposium gehouden en een publicatie verwacht. Ook een intensievere samenwerking met de Hogeschool van Utrecht en Tijdschrift Terras zijn nog in ontwikkeling. 

Tot zover onze update.