FINANCIËLE VERANTWOORDING / BELEID

 

Omtrent het beleid van de Voortzetting

De Voortzetting van Art&Pro stimuleert initieert en organiseert evenementen die theatrale met literaire middelen verbindt. We willen buiten de geëigende, vaak commerciële wegen op een opvallende manier aandacht generen voor nieuwe gedachten, nieuwe uitgaven en nieuwe theatervormen die zich afspelen op dat kruispunt waar theater en literaire kunst elkaar ontmoeten. Het doel is educatief en informatief. We realiseren dat middels een reeks programma ‘s en boekuitgaven maar zoeken ook de samenwerking met andere initiatieven.

De Voortzetting wil dus een rol spelen door de flankerende programma’s te ontwikkelen waarmee we een potentieel publiek met een enerverend kunstleven kunnen verbinden. De combinatie van een programma, een boekuitgave en een site maar ook symposia, live-interviews in de omlijsting van een attractieve presentatie creëren een bedding.

We zoeken wegen om campagnes op touw te zetten en proberen een fundament te leggen onder diverse uitgaven. We willen ook vanzelfsprekend die schrijvers onder de aandacht brengen die zich zowel met theaterwerk als met literair werk verdienstelijk hebben gemaakt.

    

We werken samen met onderwijsinstellingen en andere bestaande platformen. 

 

Stichting De Voortzetting van Art&Pro is voor het organiseren van haar projecten, producties en manifestaties afhankelijk van het verkrijgen van financiële middelen via fondsenwerving, sponsoring en subsidies van Rijk, Provincies en Gemeentes.

Sinds 01-01-2016 heeft de stichting de ANBI status verkregen. Het is als bedrijf en particulier mogelijk om donaties aan onze stichting te doen die voor de belasting aftrekbaar zijn.

Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen via het contactformulier of met de penningmeester dhr. Marten Oosthoek via het nummer 06-20429036 


Onze meest recente jaarverslagen vindt u hier


 

Jaarverslag-De Voortzetting 2023
Jaarverslag-De Voortzetting-2023.pdf (27.52KB)
Jaarverslag-De Voortzetting 2023
Jaarverslag-De Voortzetting-2023.pdf (27.52KB)
Jaarrekening 2023
jaarrekening 2023 (1).pdf (111.39KB)
Jaarrekening 2023
jaarrekening 2023 (1).pdf (111.39KB)
Jaarrekening 2022
jaarrekening 2022.pdf (38.36KB)
Jaarrekening 2022
jaarrekening 2022.pdf (38.36KB)


Jaarrekening 2021
jaarrekening 2021.pdf (38.24KB)
Jaarrekening 2021
jaarrekening 2021.pdf (38.24KB)


 

 

Jaarrekening 2020
jaarrekening 2020.pdf (39.14KB)
Jaarrekening 2020
jaarrekening 2020.pdf (39.14KB)