NU WE ZIJN GEGIJZELD DOOR DE CORONA HEBBEN WE INMIDDELS EEN ALTERNATIEF PROGRAMMA GEREALISEERD. Vanaf september hebben we ons beziggehouden met oriëntatie cursussen fysiek toneelspel.

In klein verband, dus met een klein aantal deelnemers zijn er dit halfjaar drie masterklassen gegeven die een oriëntatie gaven op hedendaags fysiek toneelspelen - ook of met name in corona tijden - en dit werd weer in verband gebracht met maatschappelijke ontwikkelingen. Het klinkt abstract; het betekende: beweging. Beweging is de basis. De scene waaraan gewerkt wordt heeft een tekst die de deelnemers vooraf feilloos moeten kennen. Beheersing en inzicht, een intuïtie voor ruimtelijke ordening in spel en beweging, gevoel voor ritme en timing zijn daarna de ingrediënten die op een nieuwe manier een plek moeten krijgen, nieuw bestudeerd en veroverd. Dit geeft ook toegang tot een nieuw begrip van de ingrediënten van spelen en spel. Tenslotte; we hebben leren kijken naar elkaar. Want zien wat er met een ander gebeurt is een productief te maken sensatie die veel kan bijdragen tot spelplezier, in het leven maar ook tijdens het repetitieproces. Je eigen lichaam blijkt een prachtig en veelzijdig instrument. Ook het komend halfjaar jaar wordt dit nieuw oriëntatie/confrontatie traject op het fysieke aspect van gedrag voortgezet. 

Tot zover onze update.