Welkom op onze website

 

Stichting  De Voortzetting van Art&Pro richt zich  o.a. op de promotie van niet-commerciële boekuitgaven door specifieke evenementen te organiseren zoals De Kretenzers (alsof het gedrukt staat) dat momenteel overal in het land te zien is. Onze evenementen spelen zich af op het kruispunt waar de theatrale- en literaire wereld elkaar ontmoeten. Zoals we met
De Voortzetting eerder ook pionierswerk hebben verricht door het produceren van de theatrale gebeurtenis Meer dan Planken en wat Hartstocht.

In het algemeen  stimuleert, initieert en organiseert De Voortzetting van Art&Pro evenementen die het theatrale met het literaire verbinden.

Op deze website vindt u een overzicht van onze activiteiten en publicaties in 2018/2019. Het is ons veertiende seizoen. Wat gaan we doen? Wat kunt u verwachten?

Recente ontwikkelingen in het najaar van 2018

Toneelcriticus Loek Zonneveld is onlangs overleden. Jarenlang werkte hij mee aan een aantal projecten van De Voortzetting. Hij was ondermeer de bedenker van de formule Meer dan Planken en wat Hartstocht: het programma waarin live werd gerepeteerd aan stukken uit het wereldrepertoire. Wij zullen een bijdrage leveren aan het veiligstellen en de openbaarmaking van bepaalde onderdelen van zijn nalatenschap. We zijn met de betrokkenen in overleg. 

Op dinsdag 30 oktober starten we in samenwerking met de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) een voorbereidend onderzoek. Tegelijkertijd is het een inleiding tot de toekomstige publicatie van een boek waarin de recente geschiedenis van het toneelschrijven in Nederland wordt beschreven. Dat voorbereidend onderzoek voor een boek over toneelschrijvers (1960-2000), wordt door Frans Strijards, Rob van der Zalm en Anja Krans geleid. Behalve de teksten die voor belangstellenden nu al beschikbaar zijn, zijn er ook lezingen gepland die door aanstormende schrijvers bijgewoond kunnen worden. Het historisch aspect van het bestaan van een Nederlandse toneelschrijverij leert ons veel over het sociale, religieuze en politieke klimaat dat hier geheerst heeft. Dat is het eerste deel van het verhaal. Die historische kant moet uiteraard uitmonden in een meer eigentijdse belangstelling voor het vak. 

Wij vinden dat dit boek nu geschreven moet worden, omdat een aantal smaak- en spraakmakende figuren die in het recente verleden als schrijver toneelwerk hebben gemaakt er nu nog zijn, of pas onlangs overleden. De herinnering aan hen is misschien nog leven in te blazen. We willen ze ook in verband brengen met de actualiteit van hun eigen tijd waardoor en waarin zij hun oeuvre hebben opgebouwd. Dat maakt het urgent. We richten ons nu in de eerste plaats op de oeuvres die min of meer afgesloten zijn. Het moet vooral een levendig boek worden over het leven dat deze schrijvers in die periode hebben geleid en het gevecht dat ze hebben geleverd in de niet zo enorm grote, maar toch wel onoverzichtelijke en turbulente artistieke gemeenschap die deze schrijvers hebben gevormd in wat men het toneelbestel noemt. 

In de nabije toekomst gaan we ook samenwerken met het literaire tijdschrift TERRAS. Over die samenwerking zullen we u binnenkort informeren. De voorbereidende besprekingen zijn al enkele maanden gaande. 

Tot slot vertellen we u graag dat we een nieuwe aflevering van de KRETENZERS aan het plannen zijn. We zijn daarvoor in gesprek met het PODIUM in OOST en theater JUNGLE. Zodra de datum waarop deze nieuwe aflevering wordt georganiseerd bekend is,  hoort u weer van ons!  

Activiteiten

De komende tijd gaat De Voortzetting weer een aantal activiteiten ontplooien. Zoals aangekondigd, zetten we onze reeks optredens met De Kretenzers voort en zoeken we naar nieuwe plekken waar we bij elkaar zullen komen om onze voorstelling aan u kunnen laten zien.
U kent de formule: Een literaire show waarin de panelleden ter plekke fabuleren. Waarin zij literaire anekdotes, achterflappen van verzonnen boeken en vreemde feiten over schrijvers opdissen. 

In Alsof het gedrukt staat krijgen vier kandidaten opdrachten uitgereikt die zij dan en daar moeten oplossen of beantwoorden. De deelnemers oefenen voor uw ogen hun verbale lenigheid en improvisatievermogen. Men zal elkaar aftroeven in vindingrijkheid en esprit. De avond heeft een wedstrijdelement en het gaat ongetwijfeld een keer mis…
Na de pauze volgt een interview met een van de vaste schrijvers, of een gast (vaak uitgenodigd naar aanleiding van de actualiteit, bijvoorbeeld een nieuw boek).

In 2019 is het vijftig jaar geleden dat de 'actie Tomaat' de gemoederen bezig hield. Het was een actie die grote gevolgen had voor het latere Nederlandse toneellandschap. Hier zijn wij eveneens doende om materiaal te verzamelen en te overdenken hoe we die actie van een halve eeuw geleden in een bepaald licht kunnen zetten, want het verhaal rond en na die actie gaat over een cultureel landschap dat veranderde en in een hoog tempo onherkenbaar werd. Komt er een publicatie uit voort? Wordt het een tentoonstelling? Of organiseren we iets anders? 

Daarnaast zijn er andere bijeenkomsten - op het kruispunt van literatuur en theater - waar we mee bezig zijn. Helmert Woudenberg zal ons wellicht de eer bewijzen om eens te komen vertellen over zijn literaire ontdekkingen van de voorbije jaren. En zo zijn er meer lezende acteurs en actrices.  

Velen kennen de naam Vondel, de meesten van ons weten ook wie Heyermans was. Dat waren toneelschrijvers. En Hugo Claus? Dat was een schrijver die ook voor toneel schreef.   
Nederland heeft een generatie succesvolle toneelschrijvers gehad, die sinds de zeventiger jaren gezicht gaven aan dat bijzondere vak. Zij lieten zich dikwijls inspireren door de actualiteit, maar werden soms zelf een actualiteit. Bijvoorbeeld the Family van Lodewijk de Boer en Leedvermaak van Judith Herzberg waren fabelachtige gebeurtenissen en publiekssuccessen. Gerben Hellinga, Ton Vorstenbosch en Ischa Meyer waren persoonlijkheden die in het theater van zich hebben doen spreken. Maar ook iemand als Annie MG Schmidt was er altijd en zal er altijd zijn. Ook door de generaties daarna is er met succes veel toneel geschreven en opgevoerd in dit land. Uit die waaier van talent willen we een aantal mensen zover krijgen dat ze achter onze tafel plaatsnemen en komen toelichten hoe ze dat klaar hebben gespeeld. Hoe boeiend, afmattend, ingewikkeld en risicovol is het om een toneelschrijver te zijn? Ook in deze dagen manifesteert zich weer een hoopvolle, energieke, creatieve en dwingende nieuwe generatie. We zullen met verschillende aspirant prominenten spreken.

U ziet het: het is een uitdijend en zich ontwikkelend pakket van activiteiten. Voelt u zich betrokken of wilt u met ons in gesprek, doe het. Er zijn diverse manieren om uw belangstelling door te geven.

Deze site helpt u er hopelijk bij.