Over ons

 

Uit het vermaarde toneelgezelschap Art&Pro is sociëteit De Voortzetting voortgekomen.

Deze organisatie heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een kruispunt waar theater en literatuur elkaar ontmoeten. De Voortzetting werkt aan de totstandkoming van evenementen en brengt al doende nieuwe schrijvers, boeken en toneelstukken onder de aandacht. Soms produceren we een programma. Meer dan Planken en Hartstocht was in het recente verleden een succesvol voorbeeld van zo'n evenement. In het afgelopen seizoen ontwikkelden we samen met theater Oostblok het programma de Kretenzers. Verder organiseerden we boekpresentaties en werkten samen met boekhandelaren en kleine podia door het hele land.

We zoeken steeds naar samenwerking met verwante organisaties zoals Theater Oostblok in Amsterdam of de Universiteit van Amsterdam afdeling Theaterwetenschappen en diverse beroepsopleidingen. Met gezamenlijke inzet proberen we de manifestaties of voorstellingen tot een succes te maken. Belangstelling wekken voor de verschillende boekuitgaven, de schrijvers presenteren en hun ervaringen op het culturele vlak toelichten, blijft uitgangspunt van de stichting. Manifestaties organiseren waaromheen de theatrale gebeurtenissen zich afspelen, blijft voor ons het middel om dit doel te bereiken.

Ook zoeken we steeds nieuwe wegen om campagnes op touw te zetten en proberen een fundament te leggen onder diverse uitgaven. We zullen ook vanzelfsprekend die schrijvers onder de aandacht brengen die zich zowel met theaterwerk als met literair werk verdienstelijk hebben gemaakt.

De Voortzetting van Art&Pro stimuleert, initieert en organiseert evenementen die het theatrale met het literaire verbindt.