Activiteiten

Uit het vermaarde toneelgezelschap Art & Pro is sociëteit ‘De Voortzetting’ voortgekomen en die organisatie heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een kruispunt waar theater en literatuur elkaar ontmoeten. We werken aan de totstandkoming van evenementen en brengen al doende schrijvers, boeken en toneelstukken onder de aandacht. Soms produceren we een programma, ‘Meer dan Planken en wat Hartstocht’ was in het recente verleden een succesvol voorbeeld van zo’n evenement. In de afgelopen seizoenen ontwikkelden we in samenwerking met theater Oostblok het programma: ‘De Kretenzers’. Verder organiseerden we boekpresentaties en werkten we samen met boekhandels en kleine podia. Ook in 2020 presenteren we weer diverse nieuwe programma’s. We zullen wederom schrijvers onder de aandacht brengen die zowel met theaterwerk als met literair werk voor het voetlicht treden.

Novembernieuws 2020.

Oriëntatie cursussen fysiek toneelspelen

In klein verband, dus met een klein aantal deelnemers zijn er dit halfjaar drie masterklassen gegeven die een oriëntatie gaven op hedendaags fysiek toneelspelen - ook of met name in corona tijden - en dit werd weer in verband gebracht met maatschappelijke ontwikkelingen. Het klinkt abstract; het betekende: beweging. Beweging is de basis. De scene waaraan gewerkt wordt heeft een tekst die de deelnemers vooraf feilloos moeten kennen. Beheersing en inzicht, een intuïtie voor ruimtelijke ordening in spel en beweging, gevoel voor ritme en timing zijn daarna de ingrediënten die op een nieuwe manier een plek moeten krijgen, nieuw bestudeerd en veroverd. Dit geeft ook toegang tot een nieuw begrip van de ingrediënten van spelen en spel. Tenslotte; we hebben leren kijken naar elkaar. Want zien wat er met een ander gebeurt is een productief te maken sensatie die veel kan bijdragen tot spelplezier, in het leven maar ook tijdens het repetitieproces. Je eigen lichaam blijkt een prachtig en veelzijdig instrument. Ook het komend halfjaar jaar wordt dit nieuwe traject op het fysieke aspect van gedrag voortgezet.

Dan hebben we ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons met de artistieke erfenis van Loek Zonneveld bezig te houden. Dat is een veelomvattend en langdurig project. Daarover later meer. 

De eerstvolgende Kretenzers zal, afhankelijk van de Corona ontwikkelingen, plaatsvinden in het voorjaar van 2021.Editie 26 mei 2019, Theater Bellevue met: Jan Groenteman, Erik Lindner, Timen Jan Veenstra, Froukje van der Ploeg, Frans Strijards en Maaike Bergstra.


1969

In 2019 is het vijftig jaar geleden dat de 'actie Tomaat' de gemoederen bezig hield. Het was een actie die grote gevolgen had voor het latere Nederlandse toneellandschap. Hier zijn wij eveneens doende om materiaal te verzamelen en te overdenken hoe we die actie van een halve eeuw geleden in een bepaald licht kunnen zetten, want het verhaal rond en na die actie gaat over een cultureel landschap dat veranderde en in een hoog tempo onherkenbaar werd. Komt er een publicatie uit voort? Wordt het een tentoonstelling? Of organiseren we iets anders? 

De toneelschrijver aan het woord

Helmert Woudenberg zal ons wellicht de eer bewijzen om eens te komen vertellen over zijn literaire ontdekkingen van de voorbije jaren. En zo zijn er meer lezende acteurs en actrices.  

Velen kennen de naam Vondel, de meesten van ons weten ook wie Heyermans was. Dat waren toneelschrijvers. En Hugo Claus? Dat was een schrijver die ook voor toneel schreef.   
Nederland heeft een generatie succesvolle toneelschrijvers gehad, die sinds de zeventiger jaren gezicht gaven aan dat bijzondere vak. Zij lieten zich dikwijls inspireren door de actualiteit, maar werden soms zelf een actualiteit. Bijvoorbeeld the Family van Lodewijk de Boer en Leedvermaak van Judith Herzberg waren fabelachtige gebeurtenissen en publiekssuccessen. Gerben Hellinga, Ton Vorstenbosch en Ischa Meyer waren persoonlijkheden die in het theater van zich hebben doen spreken. Maar ook iemand als Annie MG Schmidt was er altijd en zal er altijd zijn. Ook door de generaties daarna is er met succes veel toneel geschreven en opgevoerd in dit land. Uit die waaier van talent willen we een aantal mensen zover krijgen dat ze achter onze tafel plaatsnemen en komen toelichten hoe ze dat klaar hebben gespeeld. Hoe boeiend, afmattend, ingewikkeld en risicovol is het om een toneelschrijver te zijn?

Ook in deze dagen manifesteert zich weer een hoopvolle, energieke, creatieve en dwingende nieuwe generatie. We zullen met verschillende aspirant prominenten spreken. 

Een nieuwe publicatie

Er wordt daarnaast momenteel voorbereidend onderzoek gedaan voor een boek over toneelschrijvers (1960-2000), geleid door Frans Strijards, Rob van der Zalm en Anja Krans. Het historisch aspect van het bestaan van een Nederlandse toneelschrijverij leert ons veel over het sociale, religieuze en politieke klimaat dat hier geheerst heeft. Dat is het eerste deel van het verhaal. Die historische kant moet uiteraard uitmonden in een meer eigentijdse belangstelling voor het vak. Wij vinden dat dit boek nu geschreven moet worden, omdat een aantal smaak- en spraakmakende figuren die in het recente verleden als schrijver toneelwerk hebben gemaakt er nu nog zijn, of pas onlangs overleden. In reprise. Tweeëntwintig Nederlandse en Vlaamse toneelstukken om opnieuw te bekijken. Onder redactie van Rob van der Zalm, Anja Krans, Bart Ramakers en Veronika Zangl. Met een voorwoord van Gijs Scholten van Aschat. Uitgeverij Amsterdam University Press

Houd deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws over aankomende activiteiten. Op de homepagina treft u de meest recente ontwikkelingen van De Voortzetting.

Tip

U kunt ons ook zelf benaderen voor theatrale lezingen of boekpresentaties. Wanneer u het contactformulier invult, hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

Hieronder enkele van onze publicaties en foto's (© fotograaf Sylvia de Vlaming) van bijeenkomsten.